pagbawi

Binabawi ko na/ ang tinuran ko dating minamahal kita/ nang higit sa minahal ko siya sapagkat ngayon ay minamahal/ na  kita hindi nang higit/ o kulang sa minahal ko sila/ kundi basta minamahal kita minamahal kita.

Gupit, Toto Sorioso, 2010

My favorite music video that I directed. (Actually, it’s a toss-up between Paramita’s Sa Piling Nya and this.) Thanks Christina, Toto and mca music!#

It’s 12 noon and I’m writing about you again

My favorite one- to three-liner “author” Brian Andreas wrote, “I think you love people until you get to understand them, she said [and] I said, what happens then? [and] she said, O, that’s when you move away,” and after  more than a year, you’re doing pretty well, I still haven’t figured you out, and at the rate things…

Michael Angelo

Sumandali ka lang sa aking isip / ngunit hindi ka na umalis. / Maaari na ba kitang ipagtabuyan? / Gusto ko nang makaidlip.//

Abiso

Bigyan mo ako ng abiso kapag mawawala ka na upang mapaniwala ko na ang sarili kong hindi na kita mahal pala.

Epilogue to Six Years

I will try to be not the person who has always loved you, so long as you try to be not the person I have always loved.#

Six Years

Wala na nga ako riyan sa dulo ng mundo nakalimutan kong sabihin- Napapagod din ako.

Selos

Minamahal ka raw niya mula ulo hanggang paa. E kung pilayin kaya kita?

Alam

now I know. and now that I know I cannot believe I’m exactly where I was when I still didn’t know. (Postscript: Is ignorance really bliss? Or would you rather know?)