Spaceship

Kagabi, napatingin ako sa taas. May umiilaw na bagay sa langit, lumilipad pataas. Dilaw, umiindap-indap. Tapos biglang nawala na lang sa mga ulap. Spaceship ba ‘to? Bakit hindi ako kinuha? Hindi nga siguro ako matalino, kasi matatalino lang daw ang kukunin ng mga aliens, sabi ng nanay ko. Paano kung kunin ako? Sana kunin ako. Ano kaya pakiramdam na mawala dito at mapunta roon? Ano ba ang nandun? Mas masaya ba? Mas maaliwalas? Wala bang lungkot? Walang galit? Walang sakit? Paano kung biglang kunin ako, sasama ba ako? Makakatanggi ba ako?

Pero biglang lumitaw uli ang spaceship mula sa mga ulap.

Eroplano pala. Oo nga naman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s