Kung Paano Magmahal Nang Hindi Nasasaktan (Ngunit Hindi Pa Rin Garantisado)

Siguro dahil ang pag-ibig ay hindi panghabambuhay, dapat ay ganito: mamahalin kitang parang ikaw ay sasandali lang. At ang iyong pagdating ay hudyat ng papalapit nang papalapit na paglisan na hindi tiyak kung kailan. Upang ang bawat tingin ay maaaring huling tingin na; ang bawat sandali ay maaaring huling sandali na; bawat sundo at hatid,…