Boldstar Thoughts 004

Rody Vera of Badil and Signal Rock already sent us the first draft of the script of Boldstar. Teh, tulala ako. I am beyond excited. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Mahal na mahal kita, at ang sakit-sakit na

Katatapos lang ng Araw ng Kalayaan. May malakihang maƱanita sa UP kanina. May mga pulis, hinarang ang mga dadalo sa main roads papasok ng UP. Bawal na raw pumasok. Kinailangan pang umikot, maghanap ng iba pang maliit na mga daanan, makapasok lang. Ang ironic. Araw ng Kalayaan pero ang mga gustong magtipon para ipagdiwang iyon,…