masa

Nalulugmok, nahulog Nakatingala mula sa ibaba Sinabi ko bang akayin mo ako paakyat? Mas gusto ko ng karamay kaysa tagapagligtas.