An ode to compromised dreams Pt. 2

Today, I met an Art Studies fresh grad from UP Diliman. Kailangan kong mag-research at -interview para mas tama ‘yung pinagsusulat ko sa script. Isa ‘to sa mga paborito kong parte ng scriptwriting – ‘yung research at interviews. Ang dami kong natututunang bago, may iba talagang perspective at insights na nabibigay ang mga tao. Ang…