An ode to compromised dreams Pt. 1

Today, I met my director of photography for my new film. He’s a master DOP – someone I’ve always wanted to work with. Huhu kaiyak, makakatrabaho ko na siya. At doon pa lang, excited na akong magawa ang pelikulang ito. Kahit hindi pa final script, kahit hindi ko pa tapos ang final draft, nung sinabi…