Minsan ang pag-ibig

Minsan ang pag-ibig ay nakabalot sa makintab na palara. Na sa iyong pagbukas, makikita ang laman— wala palang kinang, kinakalawang. Ngunit mamahalin mo pa rin dahil ganoon ang nagmamahal, tumatanggap. At ganoon ang minamahal, tinatanggap. Minsan ang pag-ibig ay nakabalot sa lumang dyaryo at maruming papel. Na sa iyong pagbukas, makikita ang laman— isa palang…