Minsan ang pag-ibig

Minsan ang pag-ibig ay nakabalot sa makintab na palara. Na sa iyong pagbukas, makikita ang laman— wala palang kinang, kinakalawang. Ngunit mamahalin mo pa rin dahil ganoon ang nagmamahal, tumatanggap. At ganoon ang minamahal, tinatanggap. Minsan ang pag-ibig ay nakabalot sa lumang dyaryo at maruming papel. Na sa iyong pagbukas, makikita ang laman— isa palang…

That moment

I saw a picture on my producer’s Instagram, and that moment, it finally arrived. It’s that moment I’ve been waiting for – that moment that will make me excited to write again, make me want to tell stories again, make me believe in me again. I’ve been waiting for that moment to come. Nakakainip na…