UPCAT

My Uber ride took a side trip to UP and I was reminded that today is UPCAT day. Ang daming naglalakad na mga estudyante, karamihan hindi maipinta ang mukha at may kasabay na nanay o tatay. Ngayon ang simula ng araw na hindi sila makakatulog kakahintay kung ang darating bang envelope sa bahay nila next…