Almosts

Una kaming nagkita ni Dan nung 2013. Pero dapat pala mas napaaga. Nung March 2006, na-nominate ang short film kong ‘plano sa Ateneo Video Open. Estudyante pa lang ako nun sa UP – graduating na, ginagawa ko na ang thesis ko. Sumakto ang awarding nung shoot ng thesis ko. Gustung-gusto ko talagang makapunta kasi unang…

UPCAT

My Uber ride took a side trip to UP and I was reminded that today is UPCAT day. Ang daming naglalakad na mga estudyante, karamihan hindi maipinta ang mukha at may kasabay na nanay o tatay. Ngayon ang simula ng araw na hindi sila makakatulog kakahintay kung ang darating bang envelope sa bahay nila next…

Fire

Oh, child, don’t be too ahead of your time; it’s a little too early to lose the fire in your eyes.

What would you do

What would you do if the film that you’ve always wanted to make, that you’ve spent months developing, that you’re already this close to starting, that set your heart on fire again, suddenly won’t see the light of day? Will you walk away and believe that when you’ve done almost everything to make it happen,…