Giddy, happy, 3 reasons why

1. Kasi kumain kami ni Dan at ng Mama at Papa ko ng sushi at teppanyaki. Halos araw-arawin ko na ang Japanese fudam! Makakuha na nga ng franchise ng Tokyo Tokyo. Waw. 2. Today, I read the storyline of my other film. I won’t be writing the script – gusto ko sana pero hindi na…