May mga bagay

May mga bagay na hindi na talaga babalik. Tulad ng nakaka-It Girl kong jawline. And the filmmaker that I was.