Pagbitaw

Hindi lahat ng binibitawan, bumibitaw. ‘Yung iba, kumakapit…nang mas mahigpit. Hanggang mangalay. At kung mangalay man, sila’y makakakapit pa rin, ‘pagkat para saan pa ba ang kanilang isa pang kamay?