Bulalakaw

Ako ay isang bulalakaw/ Anuman ang hilingin mo/ siya man at hindi ako/ mahuhulog at mahuhulog pa rin ako/ para sa iyo.//