Ulap

Iniibig kita na parang kung paano ibigin ng ulap ang ulan. Na parating pinapatuloy ang ulan sa kanyang piling kahit na alam nitong bukas-makalawa’y kakawala rin ito’t hindi magpapapigil umalis. Siguro’y dahil alam nitong anumang paglisan ng ulan, babalik at babalik din ito. Hindi man singlakas, o singdami, pero babalik ito. Lilisan muli, oo, pero…