Excerpt XX. INT. INUMAN PLACE, SINGAPORE. NIGHT.

In Singapore, they meet boy’s friends. “Akala ko ba wala kang kasamang magliwaliw sa Singapore?” “Kasi baka pag sinabi kong meron, baka di ka na sumama.” “Sabagay.” “So hindi ka nga sasama kung sinabi kong may kasama ako?” “Malamang. E mamaya girlfriend mo pala kasama mo, mainsecure pa siya sakin.” Sabay: “Boooom!” Matatawa sila pareho….