Sigurado

Huwag ka ngang makampante o magtaka sopas nga lumalamig, siya pa kaya?//

Duda

Hindi siya bibitiw/ pangako raw niya/ ngunit naisip mo ba/ kung nakakapit man lang siya?//

Bintana

kung gusto mo nang umalis/ at hindi na babalik/ sa bintana ka dumaan/ malula ka sa tarik//