I’m back beybeh

So I guess yeah, I’m back. I’m back to loving, beybeh, but not recklessly this time. I’m loving with all my heart and with all my mind at the same time. So pardon the occasional (?) cheese. Pasensya, first time sa pag-ibig na dinadama at iniisip.

Magkita raw kayo sa dulo ng mundo nang hindi man lang nabanggit kung mundo niya o mundo mo. 12/28/12 Seattle’s Best Trinoma