Ang Pagputok

on

Kaninang ganap na alas-9 ng gabi ay namataan ang may-akda ng talaarawang ito sa isang maliit na piging, kumakain–lumalamon, kung magiging mas makatotohan–ng mga sumusunod: clam chowder soup, seafood penne, spicy buffalo wings, bulalo, cheesy potatoes with mushroom, at creme brulee at Choc-nut chocolate cake bilang mga panghimagas. Sa gitna ng makatlo hanggang maka-limang subo ay lumalagok siya ng raspberry iced tea.

Matapos ang ilang minuto pagkatapos ng hapunang iyon, namataan ang lahat ng mga pinaglalamon ng may-akda na isa-isang namulat, bumangon, nagpulong at nag-aklas. At sa ganap na alas-dose ng gabi, sila na nga ay pumutok at naging kumg tawagin natin ay…taba.

Bwakanangsyet na tanginang taba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s