A Realization

So yeah, I think I can just write and make movies for the rest of my life.

Ang Pagputok

Kaninang ganap na alas-9 ng gabi ay namataan ang may-akda ng talaarawang ito sa isang maliit na piging, kumakain–lumalamon, kung magiging mas makatotohan–ng mga sumusunod: clam chowder soup, seafood penne, spicy buffalo wings, bulalo, cheesy potatoes with mushroom, at creme brulee at Choc-nut chocolate cake bilang mga panghimagas. Sa gitna ng makatlo hanggang maka-limang subo…