Short lesson on din/rin and daw/raw and doon/roon just because wrong Filipino grammar is my pet peeve, very much like when people use loose instead of lose (eg. I don’t want to loose you); yeah, I cringe like that

1. Gamitin ang din o daw o doon kapag ang dulo ng tunog ng salita bago iyon ay isang katinig o consonant. Halimbawa: “Pangit daw siya.” 2. Gamitin ang rin o raw o roon kapag ang dulo ng tunog ng salita bago iyon ay isang patinig o vowel. Halimbawa: “Pangit ka raw.” Para mas maalala…