Eto ‘yung tipong dapat ang ending e “Wala lang, just sharing”

Ang utak ko, sa eksaktong puntong ito, habang tumitilaok ang manok ng kapitbahay kasi 6:05 na ng umaga at hindi pa ako natutulog, may iniisip na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong magkakaibang mga bagay nang sabay-sabay. Partida, hindi pa ako baliw nyan ha.

“On making your first full-length, and how it breaks your heart”

Note: I wrote this to my high school friends’ (we call our group Bugsy) Facebook group page on one madaling araw of October 2011, days before I shot the awards night sequence, one of the most important scenes in my first full-length film. That scene was the film’s ending, and we had to simulate a…