Anak, ito ang langit

Kiltepan Viewpoint, Sagada, Mountain Province (Photo by Antoinette Jadaone)

Anak, ipaalala mo sa akin, kapag marunong ka nang maglakad nang malayu-layo at kaya mo nang tumalon nang mataas-taas, dadalhin kita sa Sagada, doon sa tuktok, sa Kiltepan, suot ang pinakamakapal mong jacket, at tuturuan kitang abutin ang langit.

Kailangan mong tumingkayad, anak, kailangan mong tumalon, kailangan mong itaas ang iyong mga kamay, kailangan mong pumikit, basta aabutin natin ang langit. Para kung sakaling may manubok mang-inggit sa’yong kaklaseng nakapunta na siya sa Disneyland, o sa Hongkong, o sa Korea, hindi siya magtatagumpay. Mapupuntahan din natin ang mga iyon, anak, balang araw, pero hindi lahat, naabot na ang langit.

One Comment Add yours

  1. malapit kasi kami sa kapitolyo at ito ay nasa taas ng pinatag na bundok kung kaya ganito ang ipinangalan dito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s