Naks.

I fell in love with Sagada the first time I went there. The second time I went there, I fell in love even more. . . with Michael.  

Anak, ito ang langit

Anak, ipaalala mo sa akin, kapag marunong ka nang maglakad nang malayu-layo at kaya mo nang tumalon nang mataas-taas, dadalhin kita sa Sagada, doon sa tuktok, sa Kiltepan, suot ang pinakamakapal mong jacket, at tuturuan kitang abutin ang langit. Kailangan mong tumingkayad, anak, kailangan mong tumalon, kailangan mong itaas ang iyong mga kamay, kailangan mong…

Nay, pangit ba ‘ko?

“Nay, pangit ba ‘ko?” “Anak, bili ka nga ng San Mig. Mahaba-habang inuman ‘to.” “Nay, pangit ba ‘ko?” “Busy ako.”