Para makagawa ka ng pelikula

Para makagawa ka ng pelikula, kailangan mo ng pera. Pero para makagawa ka ng magandang pelikula, ang kailangan mo: panahon.