research shows, nakakatalino ang Blackberry

1. Dati, pag matanong kang bata, ang sasabihin sa’yo: “Wow, napaka-inquisitive naman ng batang ito!” Ngayon, kapag matanong ka, ang sasabihin sa’yo: “Wala ka bang Google?!” (By the way, inquisitive means “curious, eager for knowledge”. No need to Google; I did the Google-ing for you. You’re welcome.) 2. To which you can reply: “E sorry…

pasensya na

Sabihin mo nga sa akin, ano’ng gagawin mo kapag mahal na mahal mo siya. At hindi ka lang basta masaya, o basta masayang-masaya, kundi maligaya, at minsan, kapag magigising kang dis-oras ng gabi, nabubulong mo sa sarili mong wala ka na yatang mas ikaliligaya pa. At kapag medyo nakainom ka pa’y minsan ay naluluha-luha pa,…

don’t marry your best friend

They say, marry your best friend, but I say, no, don’t. Marry instead that person you love but can’t seem to figure out and understand. Then you’ll spend each day trying to predict and master his ways, and you’ll be pleasantly disappointed each time, coz he’s still got a lot of secrets under his sleeves….