Hehe gusto ko lang magpaka-high school, magpaka-cryptic ala-Friendster nung college :p

Parang ano lang yan e, bakit ko siya patatawarin kung di naman siya humihingi ng sorry. :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s