naaalala ko ang paglundag ng puso ko sa acropolis

Gusto kong lumundag muli ang puso ko, at alam ko kung saan nya gusto: sa Angkor Wat sa Cambodia, o sa Machu Picchu sa Peru o sa Easter Island sa Chile. Yayakapin ko sila nang mahigpit. Sanay naman na siguro sila, napansin na nila malamang na kahit bato lang sila, sila ay pinagpala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s