the universe knows

The Universe did me a huge favor in not making me a finalist for next year’s Cinemalaya. He knew I wasn’t ready yet, that my story was half-baked and my research, not enough. He knew that had he given that to me, it wouldn’t be a great, not even good, first full-length film. It will…

I miss

I miss being reckless, and every thing else that goes with it. Like being recklessly in love.

hindi mo alam pero madalas naaalala kita. at ang lahat ng ipinadama mo sa akin na hanggang ngayo’y hindi ko pa naramdamang muli– ang masabik, ang magbilang ng oras, minuto, ng segundo, ng kumpas ng relo bago ka muli magpakita, sa telepono, sa tawag, sa kung saan mang naroon ka at naroon ako, at humudyat…