shortlisted

Pinagbigyan ako ni Universe. Nag-conspire sila ng mga diwata ng CCP, sampu ng mga hurado, at pinapasok sa second round. Ito yung round na masarap sa pakiramdam kasi nakaungos ka na kahit papano, natupad na ang pangarap mo kahit papano, pero kahit papano pa rin lang, kasi ito rin yung round na kapag hindi ka…