shortlisted

Pinagbigyan ako ni Universe. Nag-conspire sila ng mga diwata ng CCP, sampu ng mga hurado, at pinapasok sa second round. Ito yung round na masarap sa pakiramdam kasi nakaungos ka na kahit papano, natupad na ang pangarap mo kahit papano, pero kahit papano pa rin lang, kasi ito rin yung round na kapag hindi ka…

PostComment

Saw this on Postsecret: and right after, there was an email message┬áthat went: “The thing that stopped me from killing myself was that I’d never be able to write love stories again.” Ahh, love. Gusto kong mabasa ‘yung isusulat nya. Kapag ganyang kind ng love, yan nga ‘yung tipong dapat sinusulat, at mas lalong dapat…