phone home

Mahimbing ang tulog ko nun, sino ba namang hindi mahimbing ang tulog ng alas-tres ng madaling araw lalo’t medyo umuulan pa, nang bigla-biglang ginising ako ni Michael, “gising, huy, gising!”, may kasamang pagtulak pa nang ilang beses, yung tipong paggising na urgent, emergency, tulong, saklolo, sunoooog!, kaya bumangon ako bigla, bumalikwas yata ang tamang tawag dun, agad-agad. Paglabas ko, nananakbo pa nga’t medyo kinakabahan, tumingin si Michael sa taas, tapos sa akin, na parang may gustong ihingi ng sorry pero huli na, gising na ako, naputol na ang tulog kong mahimbing, nasaan ang sunog, Michael, ilabas mo ang sunog! Tumingala ako, at nakita ko ang isang eroplanong maingay, malaki, may pula at dilaw na mga ilaw, lumilipad sa ibabaw namin, hanggang sa unti-unting nawala.  Tumingin ako kay Michael, yung pinakamatalas kong tingin, “eh,” mahina niyang sinabi, “akala ko spaceship e.”

3 Comments Add yours

  1. Chard says:

    aba! kay sipag mag-blog ng batang aré! amishu tonet!

  2. ilayaonline says:

    bilang pumupurol na hehe. 🙂

  3. Skytalker says:

    hahahahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s