funny komiks, among others

Mama, maraming salamat na nung bata ako, binilhan mo ako ng Funny Komiks at Liwayway bawat linggo, sinama sa nobena sa Baclaran tuwing Miyerkules, sinama sa pakikipagtawaran sa palengke ng Pasig kada Sabado, pinasakay ng jeep at bus na ako ang nag-aabot ng bayad, tinuruan mo akong gumamit ng acronyms para masaulo ang mga pwedeng itanong sa enumeration, pinabayaan mo akong maglaro ng patintero at taguan kahit gabi na, pinatatawas mo ako kapag hindi na gumagaling ang lagnat ko, bumibili ka ng Tempo at pinapasagot sa akin ang tagalog na crossword puzzle, gumagamit ka ng mga salitang “tanyag” at “eskaparate” sa pang-araw-araw, binilhan mo ako ng mga Adarna at Batibot books tulad ng paborito kong “Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas”, tinuruan mo akong gumamit ng kusot at tinunaw na krayola sa poster-making contest, pinapanood nyo ni Lolo sa akin ang Cinderella at The Sound of Music, pinagtayuan mo ako ng “Ann’s Sari-Sari Store” at pinagbenta ng Hope at mga delata na “No Credit Pls”, dahil dahil dyan, naging ako ako ngayon, at gusto ko ito.

2 Comments Add yours

  1. Vince says:

    Bagama’t sinasama ako ng aking inay sa palengke at pakikipagtawaran, hindi ko kailanman nagawang matutunan yun.

    Ganun pa man, mabuhay ang mga butihing ina. 😀

  2. ilayaonline says:

    🙂 at isa ring mabuhay sa mga anak ng mga butihing ina!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s