funny komiks, among others

Mama, maraming salamat na nung bata ako, binilhan mo ako ng Funny Komiks at Liwayway bawat linggo, sinama sa nobena sa Baclaran tuwing Miyerkules, sinama sa pakikipagtawaran sa palengke ng Pasig kada Sabado, pinasakay ng jeep at bus na ako ang nag-aabot ng bayad, tinuruan mo akong gumamit ng acronyms para masaulo ang mga pwedeng itanong sa enumeration, pinabayaan…