To Skytalker and Lilokpelikula

http://skytalker.wordpress.comhttp://lilokpelikula.wordpress.comSana balang araw makasulat ako ng katulad n’yo, yung tipong kapag nasa MRT ako at naisip ko, “ay gusto kong magsulat sa kung gaano nakakainis sumakay sa Makati ng alas-sais y media ng gabi kasi dun nasusubok ang pagkakaroon ko ng urbanidad at good manners and right conduct, pero nakakamiss din ang sikip na ito, huli kong rutang ganito e fresh grad pa ako, at gustung-gustung-gustong maging direktor, kahit na nasa mali akong industriya, at least direktor pa rin” e pagdating ko sa office, pagbukas ng laptop, ay masusulat ko nga, hindi na iniisip kung maganda ba yung unang pangungusap kasi maganda naman, tapos tuluy-tuloy hanggang mapunta sa huling salita, hindi iniisip kung maganda ba yung pagtatapos, kasi maganda naman, tapos pipindutin na ang Publish, tapos may makakabasa, na akala mo ay isa o dalawa o tatlo lang, kasi bihira lang ang may kukomento, pero yung isa sa mga nakabasang yun, hindi n’yo alam, gustong makasulat na tulad nyo, na hindi man kumomento, e ginusto namang magsulat, kahit gaano kaikli, tungkol sa inyo.

At ang mas masarap dun, nakasulat naman.#

4 Comments Add yours

  1. ilayaonline says:

   lagi kang busy! tesh!

 1. Skytalker says:

  ❤ gusto ko rin kayang binabasa mga sinusulat mo!

  1. ilayaonline says:

   ikaw ay kaibigan nga. hehe. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s