Sige na Lord please? (With postscript)

On February 10, 2010, I wrote: “Sabi nila, hindi daw nagbibigay si God ng problemang di mo malalampasan. Alam ko naman yun, pero sana, ito, hindi ko lang malampasan, pero malampasan ko nang hindi ako mawawalan ng hiya. Sige na, Lord, please? Sige na. Yung tipong next week, masayang-masaya ako kasi akala ko wala na akong mukhang ihaharap nung araw na yun, pero meron pa pala, at taas noo pa.”

A week later, I say: “Lord, iba ka. Iba ka. Salamat, salamat, salamat.”#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s