Sabado daw ang Valentine’s Day, at Biyernes naman ay sweldo

Palaging ruta ko pauwing Pasig ang isang hilera ng mga “hotel” na¬†pinamumunuan ni Mareng Victoria in black. At kanina, paglingon ko sa mga “hotel” na iyon, may mga naglalakihang mga pulang puso na na gawa sa styro at cartolina. At isa lang ang naisip ko. Panahon na naman ng pag-ibig, sabi nga ni Rivermaya. Kung…