Abiso

Bigyan mo ako ng abiso kapag mawawala ka na upang mapaniwala ko na ang sarili kong hindi na kita mahal pala.