Bawal ma-wrong send, nakamamatay

Circa college. Nasa bahay na kami nun kung san gagawin ang maliit na org party, pero si Alberto*, parating pa lang. Si Alberto, mahal ko yun nun, pero siya, hindi ko alam. Maaaring oo, maaaring hindi, pero ako, sigurado akong mahal ko yun. Pag bata ka pa nga naman, kung maka-mahal, parang laging sigurado. “May ipapabili ba kayo?…